બોર્ડ પરીક્ષા પેપર સ્ટાઇલ: ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાની તમામ વિષયની પેપર સ્ટાઇલ અને આદર્શ પ્રશ્ન પત્ર

Board Exam Paper Style | બોર્ડ પરીક્ષા પેપર સ્ટાઇલ: દર વર્ષે માર્ચમાં, ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ધોરણ 10 અને 12 ની બોર્ડ પરીક્ષાઓનું સંચાલન કરે છે. માર્ચ 2024 માં આવનારી બોર્ડ પરીક્ષાઓની અપેક્ષાએ, પરીક્ષા બોર્ડે તમામ વિષયો માટે પેપર શૈલી અને મોડેલ પ્રશ્નપત્રો બહાર પાડ્યા છે.

Also Read: 

શૈક્ષણિક કેલેન્ડર 2023-24: ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડનુ શૈક્ષણિક કેલેન્ડર માં જાણો પરીક્ષાની અને વેકેશનની તારીખો

બોર્ડ પરીક્ષા પેપર સ્ટાઇલ

પરીક્ષા બોર્ડે તાજેતરમાં ધોરણ 10ની બોર્ડ પરીક્ષા માટે નમૂનાના નમૂના પ્રશ્નપત્ર જાહેર કર્યા છે. વધુમાં, તેઓએ તમામ વિષયોમાં સમાવિષ્ટ પ્રશ્નોની સંખ્યા અને પ્રકારોને લગતી વ્યાપક માહિતી પ્રદાન કરી છે.

ગણિત સ્ટાન્ડર્ડ પેપર સ્ટાઇલ

પ્રશ્નના પ્રકાર દ્વારા ગણિતના ધોરણ વિષયનું વર્ગીકરણ ચોક્કસ માર્કિંગ દ્વારા દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

પ્રશ્નનો પ્રકારપ્રશ્નોની સંખ્યાકુલ ગુણ
હેતુલક્ષી પ્રશ્નો (O)1616
ટૂંક જવાબી પ્રશ્નો (SA-I)1020
ટૂંક જવાબી પ્રશ્નો (SA-II)0824
લાંબા પ્રશ્નો (LA)0520
કુલ3980

ગણિત બેઝિક પેપર સ્ટાઇલ

પ્રશ્નોના પ્રકાર પર આધારિત ગણિતના મૂળભૂત વિષયનું વર્ગીકરણ નીચે વર્ણવેલ છે.

પ્રશ્નનો પ્રકારપ્રશ્નોની સંખ્યાકુલ ગુણ
હેતુલક્ષી પ્રશ્નો (O)1616
ટૂંક જવાબી પ્રશ્નો (SA-I)1020
ટૂંક જવાબી પ્રશ્નો (SA-II)0824
લાંબા પ્રશ્નો (LA)0520
કુલ3980

વિજ્ઞાન પેપર સ્ટાઇલ

વિજ્ઞાન વિષયમાં વિવિધ પ્રકારના પ્રશ્નો માટે ફાળવેલ ગુણ નિર્ધારિત છે.

પ્રશ્નનો પ્રકારપ્રશ્નોની સંખ્યાકુલ ગુણ
હેતુલક્ષી પ્રશ્નો (O)1616
ટૂંક જવાબી પ્રશ્નો (SA-I)1020
ટૂંક જવાબી પ્રશ્નો (SA-II)0824
લાંબા પ્રશ્નો (LA)0520
કુલ3980

વિજ્ઞાન પેપર સ્ટાઇલ 2023-24

આગામી બોર્ડ પરીક્ષાઓમાં વિવિધ વિષયો માટે નવા પેપર ફોર્મેટ અને આદર્શ પ્રશ્નપત્રો રજૂ કરવા અંગેની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. અમે તમામ વિદ્યાર્થીઓને તેમની તૈયારીને નવા અભિગમ સાથે સંરેખિત કરવા સક્ષમ બનાવવા માટે સુધારેલા પેપર ફોર્મેટ અને નમૂના પ્રશ્નપત્રો સબમિટ કરવા વિનંતી કરીએ છીએ.

  • SSC Maths Standard Paper style 2024
  • SSC Maths Basic Paper style 2024
  • SSC Science Paper style 2024
  • SSC English Paper style 2024
  • SSC Hindi Paper style 2024
  • SSC Urdu Paper style 2024
  • HSC Maths Paper style 2024
  • HSC Chemistry Paper style 2024
  • HSC Physics Paper style 2024
  • HSC Biology Paper style 2024

Important Link’s

ધોરણ 10-12 બોર્ડ પેપર સ્ટાઇલઅહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઇટઅહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો

Also Read: 

Signature maker: તમારા નામની આવી ડિજિટલ સ્ટાઇલીશ સહિ બનાવો ઓનલાઇન

Spoken English: સ્પોકન ઈંગ્લીશ શીખવા અલગ થી ક્લાસ નહિ કરવા પડે, આ એપ ઘરેબેઠા free મા ફોનથી શીખવશે